Training, advies en OKB

Training, advies en OKB

Training, advies en OKB

Wij bieden trainingen aan bij de controle- en samenstelcontent van Cygnus Atratus, maar ook direct bij accountantskantoren, via het SRA en Kluwer. Daarnaast is John Kuijn al sinds 2007 docent Externe Verslaggeving aan de Vrije Universiteit van Amsterdam.

Belangrijkste uitgangspunten van onze trainingen zijn het risicogericht controleren of samenstellen en het feit dat er geen standaardklanten bestaan. Iedere klant kent zijn eigen specifieke aandachtspunten en vraagt dus om een op maat gesneden aanpak. Wij beschikken over de juiste kennis van iedere branche. Hierdoor leren we u de focus op de juiste vragen te leggen, zodat de daadwerkelijke risico’s van uw specifieke klant naar boven komen.

Om het beste resultaat te bereiken, kijken we niet alleen bij de afronding van de werkzaamheden mee, maar ook voor en tijdens de werkzaamheden om discussie achteraf te voorkomen.

Controle

Binnen de controlewerkzaamheden ligt de focus op schattingen als belangrijkste onderdeel van de controle. Daarna volgen pas andere onderwerpen als fiscale of wettelijke documentatieverplichtingen, controle van de omzet en IT.

Samenstel

Onze trainingen in samenstel zijn gericht op het toepassen van de COS 4410. Wij maken daarin nadrukkelijk onderscheid in de administratieve dienstverlening en samenstelwerkzaamheden.

Wij leren u efficiënt en risicogericht samenstellen. Dit betekent zonder overbodige werkzaamheden tot de juiste vragen komen voor uw klant. Hiermee levert u optimale toegevoegde waarde voor de klant door de vinger op de zere plekken te leggen.

Data-analyse

We ondersteunen accountantsorganisaties of ondernemingen direct bij vraagstukken, waarbij grote hoeveelheden data moeten worden geanalyseerd. Voor deze data-analyse maken we gebruik van Caseware IDEA.

Voorbeelden van toepassingen ten behoeve van de accountantscontrole zijn:

– De waardering van voorraden;

– Controle op prijstabellen;

– Urenregistraties

Daarnaast kan data-analyse ook worden toegepast om de operationele performance van de onderneming te verbeteren. Bijvoorbeeld door kostprijs analyses of analyses bij verlieslatende opdrachten. Iedere opdracht is anders en in overleg met de klant maken we de te maken analyses specifiek.

Externe verslaggeving

Sinds 2007 is John Kuijn als docent Externe Verslaggeving verbonden aan  de Vrije Universiteit van Amsterdam. Hij is specialist op het gebied van IFRS, RJ(K) en fiscale grondslagen. John draagt zijn kennis over als docent aan de VU, als trainer via het SRA, maar ook is hij direct inzetbaar als adviseur bij accountantskantoren. Zo ondersteunt John bijvoorbeeld bij uw controlewerkzaamheden, zodat de jaarrekening van uw klant aan alle verslaggevingseisen voldoet.